Retourneren

Garantie en Klachten

Heb je een klacht? Neem dan alstublieft contact met ons op. Wij doen er alles aan zo goed mogelijke service te bieden. Wij zullen in overleg een zo goed mogelijke oplossing zoeken voor je klacht.

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan je te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor je aanspraak kunt maken op garantie. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Als blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Wellness World en More) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Wellness World en More.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Wellness World en More schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Als het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@wellnessworldenmore.nl

Retouradres

Wellness World en More

Karissteeg 5

6031 PH Nederweert